NAŠI
PROIZVODI

MODELI


ULAZNA VRATA

FD01

ULAZNA VRATA

FD02

ULAZNA VRATA

FD03

ULAZNA VRATA

FD04

FD01


VRATA

MATERIAL FCX06

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIAL FCS19

RUKOHVAT FH01


X
VRATA

MATERIAL FC00

RUKOHVAT FH03


FD02


VRATA

MATERIJAL FCS03

RUKOHVAT FH03VRATA

MATERIJAL FCX09

RUKOHVAT FH03


X


FD03


VRATA

MATERIJAL FCS13 / FCS04

RUKOHVAT FH03
VRATA

MATERIJAL FCS01 / FCS03

RUKOHVAT FH03


X


FD04


VRATA

MATERIJAL FCS07

RUKOHVAT FH01

VRATA

MATERIJAL FC00

RUKOHVAT FH04


X

ULAZNA VRATA

FD05

ULAZNA VRATA

FD06

ULAZNA VRATA

FD07

ULAZNA VRATA

FD08

FD05


VRATA

MATERIJAL FCX08 / FCX07

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FCS03

RUKOHVAT FH07


X


FD06


VRATA

MATERIJAL FCS01 / FCS15

RUKOHVAT FH09
VRATA

MATERIJAL FCS08/FCS03

RUKOHVAT FH02


X


FD07


VRATA

MATERIJAL FCS18 / Inox

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FC00 / Inox

RUKOHVAT FH01


X


FD08


VRATA

MATERIJAL FCS21

RUKOHVAT FH05
VRATA

MATERIJAL FCS01

RUKOHVAT FH01


X

ULAZNA VRATA

FD09

ULAZNA VRATA

FD10

ULAZNA VRATA

FD11

ULAZNA VRATA

FD12

FD09


VRATA

MATERIJAL FCX02

RUKOHVAT FH05
VRATA

MATERIJAL FC00

RUKOHVAT FH02


X


FD10


VRATA

MATERIJAL FCS22

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FCX01 / Drveni dekor FW01

RUKOHVAT FH09


X


FD011


VRATA

MATERIJAL FCX06 / Drveni dekor FW06

RUKOHVAT FH06
VRATA

MATERIJAL FCX05 / FCX09

RUKOHVAT FH01


X


FD012


VRATA

MATERIJAL FCS03 / Kamen FSL03

RUKOHVAT FH02
VRATA

MATERIJAL FCS01 / Drveni dekor FW02

RUKOHVAT FH04


X

VRATA

MATERIJAL FCS04 / FCS02

RUKOHVAT FH09

ULAZNA VRATA

FD13

ULAZNA VRATA

FD14

ULAZNA VRATA

FD15

ULAZNA VRATA

FD16

FD13


VRATA

MATERIJAL FCS13

RUKOHVAT FH03
VRATA

MATERIJAL FCS14 / FCS03

RUKOHVAT FH05


X


FD14


VRATA

MATERIJAL FCS15 / FCS15 / FCX10

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FCS06

RUKOHVAT FH01


X


FD15


VRATA

MATERIJAL FCS16 / Inox

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJALFCX06 / Inox

RUKOHVAT FH01


X


FD16


VRATA

MATERIJAL FCX05 / Inox

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FCS15 / Inox

RUKOHVAT FH03


X

ULAZNA VRATA

FD17

ULAZNA VRATA

FD18

ULAZNA VRATA

FD19

ULAZNA VRATA

FD20

FD17


VRATA

MATERIJAL FC00

RUKOHVAT FH03
VRATA

MATERIJALFCX06

RUKOHVAT FH03


X


FD18


VRATA

MATERIJAL FCX09 / Kamen FSL06

RUKOHVAT FH11
VRATA

MATERIJAL FCS01 / FCS04

RUKOHVAT FH11


X

VRATA

MATERIJAL FCS04

RUKOHVAT FH01


FD19


VRATA

MATERIJAL FCS01 / FCS13

RUKOHVAT FH10
VRATA

MATERIJAL RAL 3007 / RAL 7036

RUKOHVAT FH01


X


FD20


VRATA

MATERIJALFCS15 / Drveni dekor
VRATA

MATERIJAL FCS19 / Kamen FSL02

RUKOHVAT FH02


X
VRATA

MATERIJAL FCS03 / FCS22

RUKOHVAT FH09

ULAZNA VRATA

FD21

ULAZNA VRATA

FD22

ULAZNA VRATA

FD23

ULAZNA VRATA

FD24

FD21


VRATA

MATERIJAL FCS20

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJALFCS01

RUKOHVAT FH08


X


FD22


VRATA

MATERIJALFCS01

RUKOHVAT FH11
VRATA

MATERIJALFCS15

RUKOHVAT FH08


X


FD23


VRATA

MATERIJAL FCS19

RUKOHVAT FH03
VRATA

MATERIJAL FCS02

RUKOHVAT FH03


X

VRATA

MATERIJAL FCS14

RUKOHVAT FH02


FD24


VRATA

MATERIJAL FCS06 / FCS10

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FCS03 / Drveni dekor FW06

RUKOHVAT FH01


X

ULAZNA VRATA

FD25

ULAZNA VRATA

FD26

ULAZNA VRATA

FD27

ULAZNA VRATA

FD28

FD25


VRATA

MATERIJAL FCS13

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJAL FCS02 / Kamen FSL01

RUKOHVAT FH04


X


FD26


VRATA

MATERIJAL FCS01 / Kamen FSL04

RUKOHVAT FH09
VRATA

MATERIJALRAL 5013

RUKOHVAT FH09


X
VRATA

MATERIJALFCX08

RUKOHVAT FH01


FD27


VRATA

MATERIJALFCS22

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJALFCS03

RUKOHVAT FH01


X


FD28


VRATA

MATERIJALFSC17

RUKOHVAT FH08
VRATA

MATERIJALFCS03

RUKOHVAT FH06


X

ULAZNA VRATA

FD29

ULAZNA VRATA

FD30

ULAZNA VRATA

FD31

ULAZNA VRATA

FD32

FD29


VRATA

MATERIJALFCX01

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJALFCS01

RUKOHVAT FH04


X


FD30


VRATA

MATERIJAL FCX09 / FCS05

RUKOHVAT FH09
VRATA

MATERIJALFCS15

RUKOHVAT FH04


X


FD31


VRATA

MATERIJAL FCX09

RUKOHVAT FH11
VRATA

MATERIJAL FCS02

RUKOHVAT FH06


X


FD32


VRATA

MATERIJAL FCS03 / FCS04

RUKOHVAT FH02
VRATA

MATERIJAL FCS10 / RAL 1013

RUKOHVAT FH03


X

ULAZNA VRATA

FD33

ULAZNA VRATA

FD34

ULAZNA VRATA

FD35

ULAZNA VRATA

FD36

FD33


VRATA

MATERIJAL FCS02 / Inox

RUKOHVAT FH02
VRATA

MATERIJAL FCS13 / Inox

RUKOHVAT FH02


X


FD34


VRATA

MATERIJAL FCX05

RUKOHVAT FH02
VRATA

MATERIJAL FCS05

RUKOHVAT FH01


X


FD35


VRATA

MATERIJAL RAL 2012

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJAL FCX06

RUKOHVAT FH04


X


FD36


VRATA

MATERIJAL FCS19 / Kamen FSL02

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJAL FCX09 / FCS15

RUKOHVAT FH04


X

ULAZNA VRATA

FD37

ULAZNA VRATA

FD38

ULAZNA VRATA

FD39

ULAZNA VRATA

FD40

FD37


VRATA

MATERIJAL FCS03 / Drveni dekor FW01

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJAL FCS19 / FCS04

RUKOHVAT FH01


X


FD38


VRATA

MATERIJAL1 FCS01 / Kamen FSL05

RUKOHVAT FH10
VRATA

MATERIJALFCS13

RUKOHVAT FH03


X


FD39


VRATA

MATERIJAL FCS21

RUKOHVAT FH01
VRATA

MATERIJAL FCS01

RUKOHVAT FH01


X


FD40


VRATA

MATERIJAL FCS13 / FCS04 / Inox

RUKOHVAT FH10
VRATA

MATERIJAL FFC00 / Inox

RUKOHVAT FH110


X

ULAZNA VRATA

FD41

ULAZNA VRATA

FD42

ULAZNA VRATA

FD43

ULAZNA VRATA

FD44

FD41


VRATA

MATERIJAL RAL 7005 / RAL 7004

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJAL FCS03 / RAL 7031

RUKOHVAT FH09


X


FD42


VRATA

MATERIJAL FCS02

RUKOHVAT FH04
VRATA

MATERIJAL FCS08

RUKOHVAT FH03


X


FD43


VRATA

MATERIJALFCS04 / FCS02

RUKOHVAT FH11
VRATA

MATERIJAL FCS12 / FCS02

RUKOHVAT FH01


X


FD44


VRATA

MATERIJALFCS01 / FCS14
VRATA

MATERIJAL FCS06 / FCS08


X

ULAZNA VRATA

FD45

ULAZNA VRATA

FD46

ULAZNA VRATA

FD47

ULAZNA VRATA

FD48

FD45


VRATA

MATERIJAL FCS01 / FCS03
VRATA

MATERIJAL RAL 7005 / FSL05


X


FD46


VRATA

MATERIJALFCX09 / Kamen FSL06
VRATA

MATERIJAL FCS01 / FCS03


X


FD47


VRATA

MATERIJAL FCS01 / Drveni dekor FW02

RUKOHVAT FH11
VRATA

MATERIJAL RAL 9002 / RAL 7036

RUKOHVAT FH11


X


FD48


VRATA

MATERIJAL RAL 1013 / Drveni dekor FW04

RUKOHVAT FH02
VRATA

MATERIJALFCX02

RUKOHVAT FH02


X

ULAZNA VRATA

FD49

ULAZNA VRATA

FD50

ULAZNA VRATA

FD51

ULAZNA VRATA

FD52

FD49


VRATA

MATERIJAL FCS01 / Drveni dekor FW02
VRATA

MATERIJALFCX02 / FCX03


X


FD50


VRATA

MATERIJAL FCS01 / Inox
VRATA

MATERIJALRAL 5000 / Inox


X


FD52


VRATA

MATERIJAL FCS15 / Drvo
VRATA

MATERIJAL FCS01 / Drvo


X
VRATA

MATERIJAL FCS15 / Drvo


FD51


VRATA

MATERIJALFCS01 / Drvo
VRATA

MATERIJAL Drvo


X


VRATA KOJA MOŽETE PRILAGODITI SEBI

Preuzmite katalog da bi saznali više o vratima koja nudimo.


ULAZNA VRATA >

MI BRINEMO O NAŠIM VRATIMA

nakon što napuste proizvodnju i zato dajemo 5 godina garancije na njih.